Inbrotts bur i form av sluss.
Elektriska lås med knapp styrning.