Klart. Resultatet blev en säkrare arbetsplats och en stabil arbets plattform.