Istället för att stå på en ranglig stege ska vi här bygga en plattform.