Efter en riktad säkerhets rond upptäckte vi fall risk. Åtgärder måste vidtags omedelbart.