Före montering av trappräcke och fönster/grind till en källare.