Färdig resultat.
Här finns det plats för 2st 6kg brandsläckare samt enklare verktygstavla.