Mycket intressant och roligt projekt i Stockholm. Smidesstaket och takkonstruktion.