Svets reparation utav eldningspanna i Västerljung.