Tjänster som vi utför i Nyköping:

Allt från privatpersoner till företag.

- licenssvetsning 

- Industriservice 

- Plåtbearbetning 

- Reparations svetsning

- Svetsning i aluminium rostfritt samt stål

- Konstruktioner 

- Nytillverkning

- Smidesprodukter (staket, grindar, inbrottsskydd, mm)

- Svetsreparation utav tunga fordon

- Legotillverkning 

- Skärning

- Entreprenad egna maskiner samt el.

Vi erbjuder även tjänster inom bulkhantering där vi i form av serviceavtal tar hand om din anläggning dag och natt!

Idag är vi service partner åt Thomas cement, en avancerad anläggning med tillgång dygnet runt.