Tjänster som vi utför i Nyköping:

Allt från privatpersoner till företag.

- licenssvetsning 

- Industriservice 

- Plåtbearbetning 

- Reparations svetsning

- Svetsning i aluminium rostfritt samt stål

- Konstruktioner 

- Nytillverkning

- Smidesprodukter (staket, grindar, inbrottsskydd, mm)

- Svetsreparation utav tunga fordon

- Legotillverkning 

- Skärning

- Entreprenad egna maskiner samt el.

 

Vi svetsar var och när du vill!