Med anledning av Coronavirus / COVID-19

30. Mar, 2020

Coronavirus / COVID-19

För oss på DSAB SVETSTEKNIK AB är det av största vikt att vår verksamhet inte orsakar någon skada på människor, miljön eller de samhällen vi är verksamma i.

Därför tar vi händelseutvecklingen med covid19-pandemin på största allvar, både när det gäller vårt ansvar gentemot våra personal samt när det gäller behovet av att upprätthålla kontinuiteten i våra kundleveranser.

Vi har vidtagit olika försiktighetsåtgärder samt uppmärksammat vår personal på vilka förväntade beteenden som gäller för att begränsa detta virus från att spridas ytterligare - och för att se till att vi kan fortsätta med den normala verksamheten och upprätthålla våra leveranser. Informationen vi har använt är baserad på information från folkhälsomyndigheten och vi följer kontinuerligt rekommendationerna från de lokala hälsomyndigheterna.

Särskild information till alla anställda om hur man kan minska risken för infektion:

- korrekta personliga hygienrutiner

- hur man beter sig i offentliga områden, t.ex. i våra kontor etc.

- undvika geografiska riskområden och individer med definierad risk

- instruktioner för hur en anställd ska agera om denne har varit i ett riskområde

- personalen får inte under några omständigheter arbeta med förkylningssymptom eller tecken på sjukdom.

Smide & Svetsning i Nyköping

Vi utför alla typer av svetsarbeten och industriunderhåll! Behöver ni en svetsare i Nyköping/Oxelösund med omnejd har ni kommit rätt!

JOUR Tel: 0155 22 33 22 

Mobil:  076-035 55 08

 Gå gärna in på vår facebook sida: https://www.facebook.com/dsabsvetsteknik/

 

 

Med våran breda yrkesmässiga kompetens samlad efter flera år i en av sveriges största ståltillverkare kan vi leverera helhetslösningar inom konstruktion, smide och tillverkning till både industrisektorn samt privatpersoner.

Vi kan tillsammans med kunden ta fram specialanpassade produkter efter önskemål.

Vi har även stor erfarenhet av reparations och underhållsarbete inom industrin och har kapacitet att snabbt vara på plats för avhjälpande åtgärder. Vi utför licenssvetsning i Nyköping med omnejd.

Vi samarbetar med flera stora företag inom tillverkning.

Svetsning  enligt ISO 9606